lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Video lồng tiếng giới thiệu khóa Kadas

0

Dịch vụ: Video lồng tiếng dịch vụ Kadas

Hình thức: Lên kịch bản- dịch + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 2-3 triệu

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!