lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

TVC quảng cáo sản phẩm An Nữ Thảo Khang

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển Trang Nhung

Dịch vụ:  TVC quảng cáo sản phẩm

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 5 – 7 triệu/video

Thời gian thực hiện: 7 ngày

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!