lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

TVC quảng cáo món ăn Ika salat bắp bò trộn dầu dấm Snapshot

0

Dịch vụ: TVC quảng cáo món ăn Ika salat bắp bò trộn dầu dấm Snapshot

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính:  2-3 triệu với Số lượng trên 10 món

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!