lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

TVC quảng cáo món ăn Ba chỉ hun khói bọc khoai tây chiên giòn Apple Devices

0

Dịch vụ:  TVC quảng cáo món ăn Ba chỉ hun khói bọ
c khoaâ tay chiên giòn Apple Devices

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 5 -10 triệu

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!