lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

TVC giới thiệu món ăn Ika Sa lát tôm trộn với thịt thăn hun khói Apple Devices HD Best Quality

0

Dịch vụ: quay TVC giới thiệu món ăn Ika Sa lát tôm trộn với thịt thăn hun khói

Hình thức: Lên kịch bản- dịch + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 2-3 triệu Số lượng trên 10 video

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!