lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Quay phim sự kiện khai trương cửa hàng thời trang Mei Store

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Cửa hàng thời trang Mei Store

Dịch vụ: Quay phim sự kiện

Hình thức: Quay + Dựng

Xử lý hậu kỳ: Đơn giản

Chi phí dự tính: 1,5 – 2 triệu/video

Thời gian thực hiện: 4 – 5  ngày

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!