lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Quay phim sự kiện họp lớp 20 năm

0

Tên khách hàng: Ms Dương

Hình thức: Quay phim sự kiện

Danh mục: Quay + Dựng

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 2 – 4 triệu/video

Thời gian thực hiện: 4 – 6 ngày

Hình thức: Quay phim sự kiện

Danh mục: Quay + Dựng

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 2 – 4 triệu/video

Thời gian thực hiện: 4 – 6 ngày

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!