lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Quay phim giới thiệu sản phẩm Tôn chống nóng Kimura

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Kimura Việt Nam

Hình thức: Phim giới thiệu sản phẩm

Danh mục: Quay + Dựng

Xử lý hậu kỳ: Đơn giản

Chi phí dự tính: 1,5 – 2 triệu/video

Thời gian thực hiện: 4 – 5  ngày

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!