lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Dựng phim quảng cáo món ăn – Quán ăn sinh viênHà Nội 24h

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Quán Sinh viên Hà Nội 24h

Dịch vụ:  Dựng phim quảng cáo món ăn

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Đơn giản

Chi phí dự tính: 1,5 – 2 triệu/video

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!