lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Dựng phim quảng cáo món ăn nhà hàng Le’vin

0

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng: Nhà hàng món Âu Le’vin (Hà Nội)

Dịch vụ:  Dựng phim quảng cáo

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 2 – 3 triệu/video

Thời gian thực hiện: 7 ngày

 

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!