lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Video bài giảng giới thiệu phần mềm HIV – Mr

0

Dịch vụ:  Quay Video bài giảng giới thiệu phần mềm HIV

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng + Chèn slide ảnh

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 5- 7 triệu

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!