lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Quay video quảng cáo món ăn Ika sa lát gà xông khói với xoài xanh Apple

0

Dịch vụ:  Quay video quảng cáo món ăn Sa lát gà xông khói với xoài xanh Apple

Hình thức: Lên kịch bản + Quay + Dựng 

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Chi phí dự tính: 5 -10 triệu

Thời gian thực hiện: 5 -7 ngày

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
Thông báo tới
error: Content is protected !!